• Topografie bouw

  • Opmeten van bestaande situatie ifv studie.
  • Uitzet en opmeetwerk tijdens realisatie bouwproject
  • Opmeting asbuilt
  • Opmaak allerhande plannen en asbuiltplannen
  • Opmeting ifv cubature berekening
 • Topografie spoor

  • 24/24 – 7/7 Topografische dienstverlening
  • Werf voorzien van een referentiesysteem
  • Opmeten van bestaande toestand in functie van studie voor aannemer of overheid
  • Uitzetten van ontworpen toestand
  • Topografische assistentie tijdens uitvoering van de werken
   • Aansturen van onderstopmachines
   • Aansturen track-layers
  • Aanleveren van asbuiltdata onder de vorm van plannen/tabellen, naar behoeven van de klant.
 • 3D scanning

  Uitvoeren van 3D scanning ifv

  • architecturale projecten
  • monitoring
  • cubature berekening
  • aanleveren 3D puntenwolken voor studie
 • Algemene landmeetkunde

  Opmeten van percelen

  • voor notariële opdrachten
  • voor bouw- en infrastructuur opdrachten   
  • voor tuinarchitectuur